Euroopan unionin osarahoittama logo.

TOTA – Teknologialla osallisuutta, toimintakykyä ja asiakaslähtöistä palvelua

Tervetuloa tutustumaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on vahvistaa osaamista ja parantaa kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta, toimintakykyä ja työllistymisedellytyksiä teknologian ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Kesto

1.4.2024–31.10.2026

Kokonaisbudjetti

221 892 €

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osahanke

177512 €

SAMKin rahoitus

44 380 €

2 poikaa kastelee kasvimaata
Ohjaaja auttaa kehitysvammaista tehtävissä.
Kaksi poikaa istuu pöydän ääressä ja hymyilee kameralle.

Hankkeessa tapahtuu

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on laaja osaamisen vahvistaminen, jotta kehitysvammaisia ihmisiä osataan ja uskalletaan kohdata, tukea ja työllistää. Päätavoitteena on kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden, toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten parantaminen teknologian ja digitaalisten ratkaisujen avulla. Keskeisenä tavoitteena on myös kehitysvammaisten kanssa toimivien ammattihenkilöiden osaamisen ja digitaalisten taitojen vahvistaminen, monialaisen verkostomaisen yhteistyön lisääminen ja palveluiden uudistaminen.

Osatavoitteet:

  • Digitaalisten ratkaisujen potentiaalin valjastaminen kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen arjen tukemiseksi kotona ja työpaikoilla
  • Palveluiden uudistamisen edistäminen ja asiakaslähtöisyyden parantaminen soveltamalla digitaalisia ratkaisuja ja niiden yhteiskehittämistä
  • Teknologian hyödyntämiseen, verkostomaiseen yhteistyöhön ja monialaiseen yhteistyöhön liittyvän osaamisen vahvistaminen käytännön kokeilujen kautta
  • Lääkitysturvallisuuskäytäntöjen jalkauttaminen ja parantaminen entisestään sekä prosesseja sujuvoittavien digitaalisten ratkaisujen tunnistaminen
  • Kehitysvammaisten työllisyyden edistäminen kasvattamalla kehitysvammaisia henkilöitä työllistävien toimijoiden valmiuksia ja osaamista yhteistyön ja uusien työkalujen avulla.

Yhteystiedot:

SAMKin projektipäällikkö
Taina Jyräkoski
taina.jyrakoski@samk.fi

TUNIn projektipäällikkö
Tanja Vihriälä
tanja.vihriala@tuni.fi

Käytännön toimet

Hankkeen toiminta tapahtuu tiiviissä sidosryhmätyössä, jossa käydään keskustelua teknologian tarjoamista mahdollisuuksista ja kehitysvammaisten, sidosryhmäammattilaisten ja työnantajien tarpeista. Hankkeessa järjestetään työpajoja ja teknologian kokeilemista mahdollistavia tapaamisia.

Lisäksi hankkeessa kehitetään lääkitysturvallisuutta edistäviä toimintamalleja yhteistyössä lääkehoitoa toteuttavien kehitysvammayksikköjen kanssa.

Hankkeen päättyessä koostetaan ”digiratkaisusalkku”, johon kerätään piloteissa parhaiten toimiviksi todettuja teknologioita ja niiden mahdollistamia digitaalisia ratkaisuja käyttökohteineen ja -ohjeineen

Ryhmähanke:

TOTA-hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa päähankkeen toteuttajana on Tampereen yliopisto ja osahankkeen toteuttajana SAMK. Hanke toteutetaan Satakunnan ja Pirkanmaan alueella.

 

 

RoboAI logo.
SAMK logo.
Logo TAU 2rivi Fi Violetti RGB