TEKOS

Teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta

Osallisuutta moniammatillisuuden keinoin

Tutkijoiden ja ammattilaisten verkosto kehittää älyvaatteita ja -huonekaluja

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa edistetään osallisuutta hyödyntäen älyvaate- ja älyhuonekaluteknologiaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi luodaan Tampereen yliopiston, Turun yliopiston monitieteisen Sote-akatemian sekä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa moniammatillinen ja jatkuvasti kehittyvä verkosto koulutuksen ja tutkimuksen kautta. Verkosto kerää yhteen teknologian, toiminta- ja puheterapian sekä erityispedagogiikan tutkijat, opettajat, opiskelijat ja työelämän ammattilaiset.

Osallisuuden ja esteettömän viestinnän tukeminen on nouseva ala, johon on tunnistettu suuri osaamistarve ja sen kehittäminen on yksi väline torjua köyhyyttä, vähentää eriarvoisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Teknologian valjastaminen osallisuuden tukemiseen edellyttää moniammatillista yhteistyötä osallisuuden asiantuntijoiden ja älyteknologiakehittäjien välillä, dialogia työelämän ja käyttäjäryhmien kanssa. Lisäksi ammattikorkeakoulujen soveltavan sekä yliopistojen perustutkimuksen ja opetuksen saumaton yhteistyö on merkittävässä roolissa.

 

 

Älyvaateteknologian avulla ihminen valitsee pöydällä olevan hedelmän koskettamalla paitaansa.
SAMK logo.
Tampereen yliopiston logo.
Oulun ammattikorkeakoulun logo.
Turun yliopiston logo.
Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.

Mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa on Tampereen yliopisto, Turun yliopiston monitieteinen Sote-akatemia sekä Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan neljän eri maakunnan ja neljän eri kaupungin alueella: Satakunta (Pori), Pirkanmaa (Tampere), Varsinais-Suomi (Turku) ja Pohjois-Pohjanmaa (Oulu).

LUE LISÄÄ AIHEESTA