Euroopan Maaseudun Kehittämisen Maatalousrahasto Fin
Ely-logo.

RoPoSa - Robotisaatio Pohjois-Satakunnassa

Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa pk-yritysten investointeja automaatioon kokeilujen ja demonstraatioiden avulla syntyvien kokemusten kautta. Hankkeen aikana törmäytetään eri toimialojen yrityksiä sekä asiantuntija- ja palvelutarjoajia, jotta löydetään uusia liiketoiminta-avauksia. 

Kesto

01.01.2022–30.06.2024

Kokonaisbudjetti

107 456 €

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

75 218,80 €

Muu julkinen

32 237,20 €

Projektin tavoitteet

RoPoSa-hankkeen tavoitteena on parantaa osaamista erityisesti automatisaation/robotiikan sekä digitalisaation alueilla. Alueen mikro- ja pk-yritykset tarvitsevat selkeästi niille räätälöityjä toimintamalleja investointien toteuttamiseen.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret teollisuusyritykset pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään. Hankkeessa tuodaan yrityksiin robotiikkatietoutta, näytetään modernin robotiikan mahdollisuuksia sekä käydään yritysten kanssa läpi potentiaalisia investointikohteita.

  • Tiedotetaan tehdyistä investoinneista saatuja kokemuksista ja konkretisoida niiden kautta saavutettavia hyötyjä
  • Kehitetään pk-yritysten prosessien kehittämisosaamista ja toimintatapoja
  • Nopeutetaan pk-yritysten investointeja kokeilujen ja demonstraatioiden kautta syntyvien kokemusten kautta
  • Törmäytetään eri toimialojen yrityksiä sekä asiantuntija- ja palvelutarjoajia

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö
Toni Seessalo
toni.2.seessalo@samk.fi

Käytännön toimet

Hankkeen kehittämistoimet kohdistetaan erityisesti tuotannon kohdennettuun automatisointiin esimerkiksi robotiikkaa hyödyntäen. Tarkoituksena on herättää yritysten kiinnostus moderniin robotiikkaan sekä mahdollistaan yritysten päätöksentekijöille nopean, vaivattoman sekä helpon tutustumisen robottiteknologiaan.

Lisäksi hankkeessa toteutetaan teknologiakävelyjä hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Automaatiotekniikan asiantuntijoiden suorittamien kävelyiden aikana kartoitetaan yritysten potentiaalisia kehityskohteita ja valitaan löydetyistä kehityskohteista tuotto/vaikeusaste menetelmällä lähempään tarkasteluun parhaiten yritysten tuottavuuskehitystä tukevia kohteita.

Hankkeen demonstraatioilla havainnollistetaan robotiikan ja siihen läheisesti liittyvien teknologioiden tai järjestelmien mahdollisuuksia. Ne toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun RoboAI yhteiskäyttölaboratoriossa. Demonstraatioissa käytetään Satakunnan ammattikorkeakoulun välineistöä ja laitteita. Demonstraatioiden pohjalta yritykset voivat tehdä jatkosuunnitelmia, esimerkiksi investointipäätöksiä.

Hankkeessa tapahtuu

Robotisoinnilla tehokkuutta hitsaamiseen -videossa tutustutaan robottihitsauksen mahdollisuuksiin. Robottihitsauksen tehokkuus ja laadun tarkkuus mahdollistaa esimerkiksi saman hitsausprosessin toistamisen tarkasti ja tasaisesti.

SAMK logo.
RoboAI logo.