Yhteiskäyttölaboratorio

RoboAI:n yhteiskäyttölaboratorio on teknologia- ja sovelluskehittämistyöhön keskittyvä, asiantuntijoiden ja nykyaikaisten laitteiden muodostama kokonaisuus.

Lähikuvassa 3D-tulostin.

3D-tulostus

3D-tulostimet hyrräävät RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa lähes yötä päivää. 3D-tulostimilla valmistetaan erilaisissa sovelluksissa ja järjestelmissä tarvittavia osia, mutta niillä tehdään myös pienoismalleja, 3D-kuvattujen kappaleiden prototyyppejä tai vaikka peliohjaimia. Laboratoriossa tehdään myös 3D-tulostuksen soveltavaa tutkimusta esim. tulostusgeometrioiden vaikutuksesta tulostuksen lujuuteen.

 

Lähikuvassa Yumi-robotti, taustalla opiskelija.

Automaatio ja robotiikka

RoboAI-yhteiskäyttölaboratorio on kuin insinöörin leikkimaa. Erilaiset robotit kutsuvat kokeilemaan ja opiskelemaan robottien ohjelmointia. Perinteiset teollisuusrobotit, yhteistyörobotit, mobiilirobotit ja sosiaaliset robotit mahdollistavat niin uuden robotiikan opiskelun kuin uusien sovellusten suunnittelun ja toteuttamisen. Mahdollisuus testailla erilaisia robotteja houkuttelee innovoimaan aina vaan uusia käyttökohteita ja sovelluksia.

 

Katolla on aurinkopaneeleja.

Energiatekniikka

Energiatekniikan laboratoriossa tuotetaan uusiutuvaa energiaa SAMKin Porin kampuksen käyttöön ja tutkitaan mm. asennuskulman, suuntauksen ja rivivälin vaikutusta energian saantiin sekä energian tuotannon ja kulutuksen tasaamista. Laboratorion akustolla varmistetaan yhteiskäyttölaboratorion sähkön saanti sekä tasataan kulutushuippuja. Laboratoriosta suurin osa on piilossa kampuksen katolla, mutta parkkipaikalta voit nähdä aurinkoa seuraavan trackerin, joka on osa tutkimusjärjestelmää. Tutustu SAMKin aurinkosähköjärjestelmään. (Youtube)

Kuvassa kaksi naista, jolla toisella on päässä EEG-pipo ja päällään exoskeleton-kävelyrobotti.

Hyvinvointiteknologia

RoboAI:n teknologiaosaamista sovelletaan monipuolisesti hyvinvointialalla. RoboAI-laboratoriossa on laaja hyvinvointiteknologian laitekanta. Monialainen tutkimus-,  kehitys- ja opetustoiminta tuottaa yhteiskehitettyjä prototyyppejä hyötypeleistä ihmisen toiminnan mittaamiseen ja älykkäisiin palveluihin. Teknologia- ja tutkimuskärkinä ovat peli- ja elämystuotanto sekä tiedon älykäs hyödyntäminen. Sidosryhmiä palvelemme myös testbed-toiminnan kautta. (satakuntatestbed.fi)

Lähikuvassa konenäkökamera skannaa tuotteita liukuhihnalla.

Konenäkö

RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa konenäköä tutkitaan ja kehitetään laajasti perinteisistä konenäköjärjestelmistä ja älykamerajärjestelmistä aina erilaisiin erikoiskuvaustekniikoihin. Yhteiskäyttölaboratoriosta löytyy kameroita näkyvän valon aallonpituudella tehtävään kuvaukseen mutta myös lähi-infrapunakuvaukseen, spektraalikuvaukseen ja pitkäaaltoiseen infrapunakuvaukseen eli lämpökuvaukseen. Myös 3D-kuvausta voidaan tehdä useilla erilaisilla tekniikoilla.

Kuvituskuvassa LVI-putkistoja.

Rakennustekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan laboratoriot koostuvat kolmesta osasta, joissa opiskelijat voivat harjoitella työelämässä suoritettavia mittauksia ja tutkimuksia teoriaa soveltaen. Betonilaboratoriossa onnistuu mm. betonin ominaisuuksien määritys ja kiviainestutkimukset. Sisäilmastolaboratoriossa voidaan tutkia lämmön siirtymistä eri rakenteiden läpi ja suorittaa sisäilmastoon liittyviä mittauksia. LVI-laboratoriossa opiskelijat harjoittelevat esimerkiksi ilmanvaihdon säätöä ja mittausta sekä vesi- ja lämmitysverkostoon tehtäviä mittauksia.

Nainen tekee simulaatiota.

Simulointi

Tuotannon simulointi ja järjestelmien vieminen virtuaalimaailmaan on RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa arkipäivää. 3D-simulaatioiden luominen todellisista tuotantojärjestelmistä tai uuden tuotannon suunnittelu virtuaalimaailmassa laitteita käsitellen onnistuu laboratorion simulointiympäristöissä. Simuloinnin avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa tuotannon toiminnallisuuksia sekä testata niitä virtuaalisesti ennen kuin yhtään laitetta on tilattu.

Lähikuvassa piirikortin sähköasennukset.

Sähkötekniikka

Sähkövoimatekniikan laboratoriossa viedään sähkökoneet uudelle aikakaudelle RoboAI:n automaatiojärjestelmien avulla. Automaatioita kehittämällä mahdollistetaan etäkäyttö. Etäkäyttöympäristössä voi käyttäjä testata tai demota koneita ja laitteistoja etäyhteydellä, joka vastaa nykyajan vaatimuksia teollisella toteutuksella. Konesalissa olevat työasemat mahdollistettavat käyttäjien kirjautumisen etäyhteydellä käyttöympäristöihin.

Katso myös