Hyvinvointiteknologian perusteet 3op

Teknologia tulee merkittävästi muuttamaan tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita. Hyvinvointiteknologian perusteissa keskustellaan ja kokeillaan yhdessä, miten uudet teknologiat kuten robotiikka, hyötypelit, tekoäly, hyvinvoinnin mittaaminen ja etäpalvelut vaikuttavat tulevaisuuden terveydenhuoltoon.

 

Kurssin opiskelu tapahtuu videoluentoja seuraten, verkko-oppimismateriaaleja opiskellen sekä niihin liittyviä tehtäviä tehden. Hyvinvointiteknologian perusteisiin kuuluu myös kaksi labrapäivää. Toisena labrapäivänä osallistujat tulevat pienemmissä ryhmissä SAMKin Porin kampukselle tekniikan laboratorioon tutustumaan hyvinvointiteknologioihin käytännössä ja toisena päivänä käydään tutustumassa erilaisissa hyvinvointiteknologiaa hyödyntävissä kohteissa, kuten MeWeT-koti. Kurssin päätteeksi tehdään verkkotentti, jossa käytössä on kaikki verkko-oppimisalustalta löytyvät aineistot.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautuneille opiskelijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille. Laboratoriopäivien ruokailu on omakustanteinen.

Opintojakso toteutetaan tänä vuonna Nonstop-opintojaksona, jossa tehtävät, verkkotentin ja labrapäivän on mahdollista suorittaa joulukuun 2023 mennessä tai huhtikuun 2024 loppuun mennessä.

Opintojakson toteutus: 4.9.2023-28.4.2024

Ilmoittautuminen: 1.8.2023-31.3.2024

ILMOITTAUDU!

 

Katso kaikki maksuttomat Kurkistus-opinnot!

Kuvassa nainen ja mies käyttävät exoskeleton-kävelyrobottia.