3D-mallinnuksen perusteet 3op

3D-mallinnus on tämän päivän suunnittelijan avainosaamista. 3D-mallinnuksen perusteissa tutustutaan SolidWorks-ohjelman avulla 3D-mallinnuksen työtapoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kurssilla opetellaan 3D-mallinnuksen perustoimintojen käyttöä sekä niiden hyödyntämistä suunnittelussa. Lisäksi kurssilla käydään läpi itse mallinnetun kappaleen 3D-tulostaminen. Kurssilla on tavoitteena, että osallistujat osaavat kurssin jälkeen hyödyntää 3D-mallinnustyökaluja sekä 3D-tulostusta.

Kurssin opiskelu tapahtuu videotutoriaaleja seuraten sekä niihin liittyviä tehtäviä tehden. Tehtävät etenevät askeleittain sisältäen aina myös aiemmissa tehtävissä opittuja asioita. Kurssin lopuksi suoritetaan itsenäisesti annetun kappaleen 3D-mallintaminen, joka lopuksi tulostetaan 3D-tulostimella. Opiskelija käyttää SAMK:n olemassa olevia ohjelmistolisenssejä.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille.

Opintojakson toteutus: 4.3.2024-21.4.2024

Ilmoittautuminen viimeistään 31.3.2024

 

ILMOITTAUDU!

 

Katso kaikki maksuttomat Kurkistus-opinnot!

3D-tulostin.