Services

RoboAI Research and Development Centre serves companies and communities by providing a range of technology-related product development services. 

Yritykset pääsevät RoboAI:ssa pilotoimaan, protoamaan ja testaamaan uusia liiketoiminta-avauksia sekä hyödyntämään korkeakoulujen tutkimusryhmien tuottamaa uutta tietoa. Asiakkaalle tarjotaan sopiva palvelukokonaisuus projektin vaativuudesta, laajuudesta ja rahoitustarpeesta riippuen.

RoboAI:n palveluprosessi määritellään syksyn 2022 aikana.

 

 

Testbed-toiminta

SAMK tarjoaa monialaisia testbed-palveluita ja monipuolisia testausympäristöjä yritysten tuotekehityksen tueksi. SAMK on osa Satakunnan alueella toimivaa Satakunta Testbed -konsortiota (satakuntatestbed.fi), joka edistää innovaatioiden syntymistä ja mahdollistaa entistä parempien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tarjoamalla yrityksille ja sote-alan toimijoille hyvinvointi- ja terveysteknologian testaus- ja tutkimuspalveluita.

SAMKin terveyden ja hyvinvoinnin simulaatioympäristö (samk.fi) tarjoaa yrityksille mahdollisuuden testata ja kehittää tuotteitaan aidonkaltaisessa ympäristössä turvallisesti silloinkin, kun tuotetta ei vielä voida testata aidoilla käyttäjillä. Yritykset voivat tehdä testauksia itsenäisesti simulaatiokoordinaattorin ohjaamana tai järjestää testauksia yhdessä opiskelijoiden kanssa osana opintojaksoja tai opinnäytetöitä. Simulaatiotestaus on ketterää, eikä vaadi samanlaisia lupaprosesseja kuin aidossa terveydenhuollon ympäristössä testaaminen.

 

Kaksi henkilöä istuu selkä kuvaan päin, edessä tietokone ja taustalla seisoo mies.

Yhteiskäyttölaboratorio

Porin kampuksella sijaitseva RoboAI:n yhteiskäyttölaboratorio on teknologia- ja sovelluskehittämistyöhön keskittyvä, asiantuntijoiden ja nykyaikaisten laitteiden muodostama kokonaisuus. Yhteiskäyttölaboratorion avoin tutkimusinfrastuktuuri tukee innovatiivista tutkimusta ja tuotekehitystoimintaa. Yhteiskäyttölaboratoriossa kokemus kohtaa innostuksen, asiantuntemus teknologiatarpeen ja uteliaisuus tulevaisuuden mahdollisuudet. Laboratoriolaitteiden avulla voi esimerkiksi pilotoida tuotantoprosesseja.

RoboAI Labra Muokattu Uutiskirje

Katso myös