ARKISTO Verkostot

RoboAI:n tutkimus- ja tuotekehityskeskus on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteinen Robocoast-hanke. RoboAI on osa Satakunnan automaatioalan Robocoast-osaamiskeskittymään kuuluvien lähes sadan yrityksen verkostoa sekä EU:n Digital Innovation Hub -osaajaverkostoa.

Robocoast logo.

ROBOCOAST

Robocoast on automaation, robotiikan ja tekoälyn avoimeen innovaatiotoimintaan perustuva kansainvälinen verkostotoimija. Robocoast keskittyy toiminnassaan yritystarvelähtöisiin tuotekehityshankkeisiin sekä teollisuuden palveluiden modernisointiin tiiviissä yhteistyössä Satakunnan alueen korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa. Robocoast kuuluu tärkeimpiin eurooppalaisiin tutkimus- ja asiantuntijaverkostoihin, kuten EU:n ylläpitämään Digital Innovation Hub -verkostoon, HiPEAC-asiantuntijaverkostoon ja Allied ICT Finland -verkostoon. Robocoast on myös Made In China 2025 -kehitysohjelman pilottikaupunki Ningbon strateginen kumppani.

Crazy Town logo.

CRAZY TOWN

Crazy Town Pori on yhteisö ja tila kaikille, jotka haluavat keskittyä uuden luomiseen. Startupeille se tarjoaa kasvupalveluita. Freelancerit ja asiantuntijat pääsevät osaksi sisämarkkinoita ja löytävät kumppaneita. Vakiintuneet yritykset ja järjestöt voivat hyödyntää sitä kehitysympäristöä. Kaikki oppivat yhdessä. Crazy Town Pori haluaa yhteistyössä RoboAI:n kanssa olla kehittämässä Satakunnan tekoäly ja robotiikka- sektoria, törmäyttäen ajatuksia ja kehittäen toimintaa päivittäisessä toiminnassa.

DIH logo.

DIGITAL INNOVATION HUB (DIH)

SAMK ja RoboAI kuuluvat EU:n ylläpitämään Digital Innovation Hub -osaajaverkostoon. Verkosto koostuu Euroopan komission hyväksymistä osaamiskeskittymistä. Digital Innovation Hub -toiminnan tarkoitus on edesauttaa yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja jalkauttaa asiantuntijoiden ja tiedeyhteisöjen osaaminen yrityksiin.