Täydennyskoulutus

RoboAI-kokonaisuuteen kuuluu SAMKin tarjoama laaja ja monipuolinen teknologia-alan täydennyskoulutus ammatinvaihtajille ja muuntokoulutettaville sekä kurssimuotoisia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kurkistus
AMK-teknologiaopintoihin

Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa maksuttomia teknologiaan johdattelevia avoimia AMK:n verkko-opintoja toisen asteen opiskelijoille lukuvuoden 2019-2020 aikana. Opinnot voi hyväksilukea tulevaisuudessa omissa AMK-opinnoissa.

Kurssit toteutetaan monipuolisia opetusmenetelmiä hyödyntäen:
• verkko-opiskelumateriaalit
• verkkotehtävät
• videoluennot
• robotiikassa ja hyvinvointiteknologiassa labrapäivä SAMKin tekniikan laboratoriossa roboja ohjelmoiden ja sovelluksiin tutustuen.
• verkkotentti tai lopputehtävä

Lisätietoja: janika.tommiska@samk.fi

 

3D-mallinnuksen perusteet 3 op

3D-mallinnus on tämän päivän suunnittelijan avainosaamista. 3D-mallinnuksen perusteissa tutustutaan SolidWorks-ohjelman avulla 3D-mallinnuksen työtapoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kurssilla opetellaan 3D-mallinnuksen perustoimintojen käyttöä sekä niiden hyödyntämistä suunnittelussa. Lisäksi kurssilla käydään läpi itse mallinnetun kappaleen 3D-tulostaminen. Kurssilla on tavoitteena, että osallistujat osaavat kurssin jälkeen hyödyntää 3D-mallinnustyökaluja sekä 3D-tulostusta.

Kurssin opiskelu tapahtuu videotutoriaaleja seuraten sekä niihin liittyviä tehtäviä tehden. Tehtävät etenevät askeleittain sisältäen aina myös aiemmissa tehtävissä opittuja asioita. Kurssin lopuksi suoritetaan itsenäisesti annetun kappaleen 3D-mallintaminen, joka lopuksi tulostetaan 3D-tulostimella. Opiskelija käyttää SAMK:n olemassa olevia ohjelmistolisenssejä.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille.

Kurssi toteutetaan 14.4.-22.5.2020. Ilmoittaudu 23.5.2019-31.3.2020

Ilmoittaudu!

 

Robotiikan perusteet 3 op

Robotit tulevat piankin muuttamaan meidän kaikkien työelämää. Robotiikan perusteissa tutustaan siihen, mitä robotit ovat nyt, sekä siihen mitä tulevaisuuden robotit tuovat mukanaan. Kurssilla tutustutaan esimerkiksi teollisuusrobotteihin, yhteistyörobotteihin ja palvelurobotteihin sekä niiden ohjaamiseen ja käyttökohteisiin.

Kurssin opiskelu tapahtuu videoluentoja seuraten, verkko-oppimismateriaaleja opiskellen sekä niihin liittyviä tehtäviä tehden. Robotiikan perusteisiin kuuluu myös yksi labrapäivä, jolloin osallistujat tulevat pienemmissä ryhmissä SAMKin Porin kampukselle tekniikan laboratorioon tekemään käytännön robottiharjoituksia. Kurssin päätteeksi tehdään verkkotentti, jossa käytössä on kaikki verkko-oppimisalustalta löytyvät aineistot.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautuneille opiskelijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille. Laboratoriopäivän ruokailu on omakustanteinen.

Kurssin seuraava toteutus syksyllä 2020.

 

Ohjelmoinnin perusteet 3 op

Ohjelmointi tulee olemaan yksi tulevaisuuden tärkeimmistä osaamisista. Ohjelmoinnin perusteissa tutustutaan ohjelmoinnin keskeisiin periaatteisiin ja ajattelutapoihin, sekä opetellaan käytännössä ohjelmien tekoa ja ohjelmoidaan peli. Ohjelmointikielenä kurssilla käytetään Javascriptiä, joka suosittu selainohjelmointikieli.

Kurssin opiskelu tapahtuu askeleittain videotutoriaaleja seuraten ja niihin liittyviä tehtäviä tehden. Tehtävät ovat videoissa esitettyjä ohjelmointitehtäviä. Ensimmäinen kurssin itse tehtävä ohjelma on laskin. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat opiskelijat saavat tehtyä kurssin pelin, jota voi itsenäisesti kustomoida kurssin jälkeen. Kurssilla käytävät tekniikat ovat HTML5, CSS ja Javascript. Kurssilla pärjää tavallisella tietokoneella eli mitään erityisominaisuuksia ei tietokoneelta vaadita.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautuneille opiskelijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille.

Kurssin seuraava toteutus syksyllä 2020.

 

Hyvinvointiteknologian perusteet 3op

Teknologia tulee merkittävästi muuttamaan tulevaisuuden terveydenhuoltoa ja hyvinvointipalveluita. Hyvinvointiteknologian perusteissa keskustellaan ja kokeillaan yhdessä, miten uudet teknologiat kuten robotiikka, hyötypelit, tekoäly, hyvinvoinnin mittaaminen ja etäpalvelut vaikuttavat tulevaisuuden terveydenhuoltoon.

Kurssin opiskelu tapahtuu videoluentoja seuraten, verkko-oppimismateriaaleja opiskellen sekä niihin liittyviä tehtäviä tehden. Hyvinvointiteknologian perusteisiin kuuluu myös kaksi labrapäivää. Toisena labrapäivänä osallistujat tulevat pienemmissä ryhmissä SAMKin Porin kampukselle tekniikan laboratorioon tutustumaan hyvinvointiteknologioihin käytännössä ja toisena päivänä käydään tutustumassa erilaisissa hyvinvointiteknologiaa hyödyntävissä kohteissa kuten MeWeT-koti. Kurssin päätteeksi tehdään verkkotentti, jossa käytössä on kaikki verkko-oppimisalustalta löytyvät aineistot.

Tarkempi aikataulu ilmoitetaan ilmoittautuneille opiskelijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen kunkin kurssin alkua. Kurssi on ilmainen 2. asteen opiskelijoille. Laboratoriopäivien ruokailu on omakustanteinen.

Kurssin seuraava toteutus syksyllä 2020.

 

 

 

Lue lisää