Simulointi

Tuotannon simulointi ja järjestelmien vieminen virtuaalimaailmaan on RoboAI-yhteiskäyttölaboratoriossa arkipäivää. Todellisten tuotantojärjestelmien digitaalisten kaksosten luominen tai uuden tuotannon suunnittelu virtuaalimaailmassa laitteita käsitellen onnistuu laboratorion simulointiympäristössä.

Digitalisaation ja virtuaalisuuden aikana simulointi on hyvä esimerkki näiden termien konkreettisesta merkityksestä. Tuotannon simulointimahdollisuudet ovat kehittyneet huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Simulointiin on olemassa eritasoisia ja eri tarkoituksiin suunniteltuja ohjelmistoja.

Tänä päivänä voidaan tehdä esimerkiksi suorituskykylaskelmia ja 3D-tuotannonsuunnittelua virtuaalimaailmassa ilman reaalijärjestelmän täydellisiä testejä. Simuloinnilla voidaan myös analysoida tai kokeilla tuotannon vaihtoehtoisia ratkaisuja virtuaalimaailmassa ilman, että sillä on vielä mitään vaikutuksia todelliseen tuotantoon.

RoboAI-laboratoriossa simulointiin on panostettu voimakkaasti viime vuodet. Asiantuntijat käyttävät simulointia esimerkiksi yritysten uusien tuotantolinjastojen suunnittelussa ennen koneiden ja laitteiden tilaamista. Suunniteltavien järjestelmien simuloinnilla voidaan esim. varmistaa laitteiden sopiminen suunniteltuihin tiloihin sekä testata laitteiden kapasiteetteja ja yhteensopivuuksia. Olemassa olevien järjestelmien tai tuotantolinjojen simuloinnilla taas päästään testaamaan erilaisia kehittämisvaihtoehtoja tai laajennusmahdollisuuksia. Toisaalta olemassa olevien linjastojen simuloinnilla etsitään pullonkauloja ja suunnitellaan uudenlaisia toteutuksia niiden ratkaisemiseksi.

Simulaatioihin voidaan myös tuottaa paljon erilaisia tuotannon tilanteita kuten eri komponenttien vikatilanteita tai erilaisia tuotantomääriä. Näitä voidaan hyödyntää esim. laitteistojen ja järjestelmien käyttäjien kouluttamisessa tai kunnossapidon asiantuntijoiden apuna vikatilanteiden ohjeistuksessa. Simuloinnin hyödyntäminen laajemminkin koulutuksen ja kunnossapidon tukena poistaa matkustustarpeita sekä osien edestakaista kuljettamista. Samoja simulaatioita voidaan myös hyödyntää esim. myynnin ja markkinoinnin tukena, koska videoina esitettävien tuotantojärjestelmien toimintaa on helpompi esitellä potentiaalisille ostajille.

RoboAI-laboratorion simulointiympäristössä simulointia tehdään visuaalisesti näyttävinä 3D-simulaatioina sekä optimointitarkoituksissa erilaisina 2D-simulaatioina.

Case Sinituote

RoboAI:n simuloinnin asiantuntijat tekivät Sinituotteelle pilottisimulaation, jonka avulla yritys halusi selvittää optimaalisen robottiratkaisun linjastolleen kokoonpanopisteistä teippauskoneen läpi lavattavaksi.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat uutiset ja tapahtumat uunituoreena sähköpostiisi ja pysyt ajantasalla.