RoboAI-viikon esiintyjät

RoboAI-viikon tapahtumat ovat täynnä toinen toistaan kiinnostavampia esiintyjiä. Valitse suosikkisi ja ilmoittaudu!

MAANANTAI 22.11.

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTEKNOLOGIA

Lähikuvassa Katri Mannermaa.

Katri Mannermaa – Kognitiivinen ergonomia näkyväksi

Katri Mannermaa työskentelee Satasairaalan työhyvinvointipäällikkönäViime vuosina kiinnostuksen kohteena on ollut mm.  kognitiivisen ergonomian kehittäminen sekä aivotyö.

 

Kaarina Mönkkönen lähikuvassa.

Kaarina Mönkkönen, YTT, dosentti, Itä-Suomen yliopistoYhteinen vaikuttavuus monitoimijaisissa tiimeissä

Kaarina Mönkkönen toimii yliopistolehtorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on työskennellyt koulutus- ja opetustehtävissä sekä toisen asteen että korkea-asteen opetuksessa, valtion hallinnon kehittämistehtävissä sekä organisaatioiden ja työtiimien valmentajana. Valmennustyössä keskeisiä teemoja ovat olleet organisaatiomuutokset, johtaminen, työyhteisötaidot sekä asiantuntijuus muuttuvissa haasteissa. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja dialogisesta vuorovaikutuksesta sekä asiakastyössä, moniammatillisessa yhteistyössä ja työyhteisöjen toiminnassa. Nykyinen tutkimus kohdentuu moniammatillisen vuorovaikutusosaamiseen ja uusiin monialaisiin oppimisen muotoihin niin korkeakoulussa kuin työelämässä.  Ks. MONIAMMATILLISEN OPPIMISEN JA OPETUKSEN MUOTOJA – OPETUSPORTFOLIO | Kaarina Mönkkönen (wordpress.com) 

 

Next2021-teknologiaseminaari

Antti Salminen lähikuvassa.

Professori Antti Salminen, tKt – Laserteknologiat konepajoissa

TkT Antti Salminen on konetekniikan professori Turun yliopistossa. Hän on laseria hyödyntävien teknologioiden edelläkävijä Suomessa. Tyypillisesti hänen tutkimuksissaan yhdistetään teoriaa ja käytäntöä sekä tehdään yritysyhteistyötä. Professori Salminen on julkaissut yli 300 kansainvälistä julkaisua. Hän on Laserfoorumin puheenjohtaja, Suomen Pikavalmistusyhdistyksen hallituksen jäsen sekä Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen hallituksen varajäsen.  

ROS (Robot operating system) päivä 1

Lähikuvassa Andrei Ahonen.

Väitöskirjatutkija Andrei Ahonen, TUNI – ROS Tampereen yliopiston tutkimuksessa

Tohtoriopiskelija Andrei Ahonen toimii Tampereen yliopiston DSII-ohjelmassa. Hänen työnsä aiheena on työkoneiden automaation ohjelmistotekniikka, tarkemmin sanoen todistusaineiston kerääminen ohjelmistoteknisten työkalujen toimivuudesta. Hän työskentelee prof. Reza Ghabcheloon tutkimusryhmässä, johon kuuluu useita liikkuvien työkoneiden ja robotiikan alan tutkijoita.

 

Lähikuvassa Tomi Kaihlaniemi.

Teknologiapäällikkö Tomi Kaihlaniemi, Solteq – ROS mobiilirobotin kehitys ja demonstrointi sairaalalogistiikkaan

Tomi Kaihlaniemen sanotaan olevan systemaattinen, proaktiivinen ja tavoitteellinen, mutta myös laatusuuntautunut ja riskejä vähentävä. Hän nauttii älyllisistä haasteista sekä strategisista että käytännöllisistä. Hän on nopeasti oppiva yleismaailmallinen, suuren kuvan ajattelija, jolla on pitkä ja laaja kokemus pöydän molemmilta puolilta.

 

Lähikuvassa Timo Kupsa.

Liiketoiminnan johtaja Timo Kupsa, Solteq – ROS mobiilirobotin kehitys ja demonstrointi sairaalalogistiikkaan

Timo Kupsa on kokenut johtaja, jolla on todistettu työhistoria tietotekniikka- ja palvelualalla. Ammattitaitoa scrumissa, yritysarkkitehtuurissa, ITIL:ssa, ketterästä ohjelmakehityksestä ja projektinhallinnasta. Vahva ammattilainen, jolla on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Avance-johtajakoulutuksen liiketoiminnan hallintoon, johtamiseen ja operaatioihin keskittynyt Executive MBA -tutkinto.

 

TIISTAI 23.11.

TEKOÄLY JA TERVEYSTEKNOLOGIA

Lähikuvassa Ari Jantunen.
Lähikuvassa Katariina Perkonoja.

Teknologiajohtaja Ari Juntunen, Elinar Oy – Kielimallien käyttö terveystiedon käsittelyssä

AI-arkkitehti, Records Management Wizard, Taekwondo-mestari, IBM Champion specializing on PowerAI / Watson Machine Learning Accelerator. Ari Juntunen työskentelee päivittäin uusimpien AI-teknologioiden parissa pyrkien kehittämään yhä parempia tuotteita asiakasyrityksileen. Eräs mielenkiinnon kohteista on suuret AI kielimallit joiden avulla suomenkielistä lääketieteellistä tekstiä voidaan paremmin ymmärtää myös koneellisesti.

 

Biostatistikko Katariina Perkonoja – Synteettisellä datalla vauhtia tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

Katariina Perkonoja toimii tällä hetkellä Auria Tietopalvelussa biostatistikkona sekä väitöstutkijana. Tutkimusaiheena on kehittää erilaisia menetelmiä synteettisen potilasseuranta-aineiston tuottamiseksi.

 

ROS (Robot operating system) päivä 2

TimoTossavainen

FT, Pääinsinööri Timo Tossavainen, Basemark – ROS autonomisten ajoneuvojen kehityksessä

FT Timo Tossavainen työskentelee Basemarkilla älykkäiden sulautettujen järjestelmien parissa. Aiemmin hän on kehittänyt lajittelurobotteja ZenRoboticsilla ja toiminut opetus- ja tutkimustehtävissä yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

 

KESKIVIIKKO 24.11.

TEKNOLOGIA OPETUKSESSA

Lähikuvassa Teemu Arina.

Biohakkeri Teemu Arina – Ihminen oppivana ohjelmoitavana järjestelmänä

Teemu Arina on kansainvälisesti tunnettu digitalisaation tulevaisuuteen erikoistunut tietokirjailija, puhuja ja biohakkeri. Arina on erikoistunut erityisesti oppimisen, työn, johtamisen, asumisen ja terveyden tulevaisuuden avainkysymyksiin. Hän tutkii ihmisen ja koneen välistä suhdetta ja mitä se merkitsee ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Teemu Arina on palkittu puhuja (Vuoden puhuja 2017, Speakersforum ja Vuoden johtamiskouluttaja 2018, Turun kauppakorkeakoulu). Hän on esiintynyt mm. USA:ssa, Iso-Britanniassa, Japanissa, Venäjällä, Kiinassa ja Saksassa. Vuonna 2015 hän sai Euroopan parlamentin, Saksan opetus- ja tutkimusministeriön sekä Unescon suojeleman Leonardo Award -tiedepalkinnon teema-alueella ”Humanity in Digitization”. Vuonna 2016 hänet valittiin Top 100 IT-alan vaikuttajaksi tietotekniikan ammattilaislehti Tivin toimesta. Hän on julkaissut kollegoidensa kanssa useampia optimaalista suorituskykyä, terveyttä ja hyvinvointia käsittelevää kirjaa, joista tunnetuin on Biohakkerin käsikirja (2016).