Opiskelijoiden rekrytointi

Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa RoboAI:n kautta yrityksille helpon väylän opiskelijoiden rekrytointiin automaatio-, robotiikka- tai tekoälyalalle, on kyse sitten kesätyöstä, työharjoittelusta tai vakituisista töistä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun visiona on se, että jokainen opiskelijamme työllistyy. Alueen tarpeiden mukaan profiloitu koulutus, laaja työelämäyhteistyö ja yrittäjämäinen asenne luovat opiskelijoille kaikki edellytykset työllistyä. 

 

 

Joustavan harjoittelun malli

 

 

Akatemian hidas rekrytointi

Yksi merkittävä tekijä yritysten ja Robotiikka akatemian yhteistyössä on ehdottomasti mahdollisuus hitaaseen rekrytointiin. Kun yritykset tutustuvat opiskelijoihin, heidän työskentelytapoihinsa ja erityisesti heidän osaamiseensa jo opiskelujen aikana, voivat he palkata opiskelijoita kesätöihin ja sopivan osaajan löydettyään sitten vakituisiin töihin valmistumisen jälkeen.