STEM-keskus

STEM-keskuksen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia sekä nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun. Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen matemaattisten aineiden osalta sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen vahvistaminen koulun ja yhteiskunnan kesken koetaan tärkeäksi. Näin pystytään myös vahvistamaan Satakunnan imagoa teknologiamaakuntana.

STEM-keskus (science, technology, engineering and mathematics) antaa kaikille satakuntalaisille lapsille, nuorille ja opettajille mahdollisuuden innostua ja vahvistaa tietämystään tieteestä ja teknologiasta. Monipuoliset ja inspiroivat opintokokonaisuudet ovat askel kohti motivoituneempaa oppimista.

Keskus ohjaa käytännön tekemisen ja mielenkiintoisten oppimiskokemusten avulla STEM-aineiden pariin, lisäten lasten ja nuorten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja oman elämän hallintaa. STEM-keskus toimii oppilaan, opiskelijan ja opettajan tukena jokaisella asteella, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluun.

STEM-keskuksen toimintamalli

Lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa ja ohjaajansa tavoitetaan monilla erilaisilla konkreettisilla toimenpiteillä; opintokokonaisuuksilla, tutustumiskäynneillä, kilpailuilla jne. Tällä tavalla pystytään lisäämään kiinnostusta mahdollisimman kattavasti.

Varhaiskasvatuksessa STEM-keskus mahdollistaa lapsille monipuoliset tieteeseen painottuvat kerhot, joiden avulla he pääsevät tutustumaan aiheeseen kiinnostustensa mukaan.

Perusopetuksen oppilaat pääsevät tutustumaan STEM-keskuksen laboratorioihin erilaisten konkreettista tekemistä sisältävien toiminnallisten tapahtumien kautta. Tämän lisäksi alakoulun opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua ammattitaitoa edistäville opintojaksoille, joissa aiheina ovat esimerkiksi 3D-tulostus ja -mallinnus sekä robotiikkaan tutustuminen. Näin opettajat voivat viedä perusopetukseen uusia OPSin mukaisia opintokokonaisuuksia.

Toisen asteen opiskelijoille tarjotaan maksuttomia kurkistuksia AMK-teknologiaopintoihin avoimen AMK:n kautta toteutettavilla verkko-opinnoilla. Kurssien tarkoituksena on avartaa opiskelijoiden näkemystä ammattikorkeakoulun opinnoista ja antaa pohjatietoa erilaisiin teknologiaopintoihin. Opinnoilla kerrytetyt opintopisteet pystytään hyväksilukemaan tulevissa ammattikorkeakouluopinnoissa, tähtäimenä suora opintopolku SAMKiin (Winnova ja Sataedu).

Eri luokka-asteiden opettajia tuetaan lisäksi ammattitaitoa lisäävillä opintojaksoilla. Opintojaksoja toteutetaan niin verkko- kuin lähiopintoina. Näin taataan mahdollisimman laaja saavutettavuus Satakunnassa paikkaan ja aikaa sitomatta.

STEM-keskus järjestää myös erilaisia tapahtumia ja kilpailuja, kuten:

  • ”Päiväni insinöörinä” –koulupäivien toteuttaminen Porin kuudesluokkalaisille
  • Satakunnan Matematiikkakilpailun toteuttaminen seitsemäsluokkalaisille
  • Lukion tiedeviikot, Tiedekahvilat ja Robotiikka Akatemian ohjelmointikurssit

 

Päiväni insinöörinä -vierailut

Millaista on nykypäivän insinöörin työ? Tähän kysymykseen Satakunnan ammattikorkeakoulu on halunnut antaa vastauksia kutsumalla vierailulle Porin alueen kuudesluokkalaiset.