STEM-keskus

STEM-keskuksen tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia sekä nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun. Oppilaitosten välisen yhteistyön lisääminen matemaattisten aineiden osalta sekä yhdessä oppimisen ja tekemisen vahvistaminen koulun ja yhteiskunnan kesken koetaan tärkeäksi. Näin pystytään myös vahvistamaan Satakunnan imagoa teknologiamaakuntana.

STEM-keskuksen (science, technology, engineering and mathematics) tavoitteena on toteuttaa lapsille ja nuorille suunnattuja oppimiskokeiluja. Keskus innostaa heitä käytännön tekemisen ja mielenkiintoisten oppimiskokemusten avulla STEM-aineiden pariin, lisäten lasten ja nuorten luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja oman elämän hallintaa.

Toimenpiteet

STEM – keskuksen keskeisimpiä toimenpiteitä ovat:

  • Teknologia- ja robotiikkailtapäiväkerhojen tukeminen
  • ”Päiväni insinöörinä” –koulupäivien toteuttaminen Porin kuudesluokkalaisille
  • Satakunnan Matematiikkakilpailun toteuttaminen seitsemäsluokkalaisille
  • Monialaiset oppimiskokonaisuudet yläkoululaisille, painopisteenä oma hyvinvointi ja elämänhallinta hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen.
  • Lukion tiedeviikot, Tiedekahvilat ja Robotiikka Akatemian ohjelmointikurssi
  • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen matematiikan opetus, tähtäimenä suora opintopolku SAMKiin (Winnova ja Sataedu)

 

Päiväni insinöörinä -vierailut

Millaista on nykypäivän insinöörin työ? Tähän kysymykseen Satakunnan ammattikorkeakoulu on halunnut antaa vastauksia kutsumalla vierailulle Porin alueen kuudesluokkalaiset.