Robotiikka Akatemiassa opiskelu

Akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa.

Robotiikka Akatemiassa toteutetaan vuosittain kymmeniä projektia. Näissä projekteissa opiskelijat pääsevät oppimaan käytännön kautta esimerkiksi robotiikkaa, konenäköä, anturitekniikkaa, 3D-simulointia, 3D-mallinnusta ja 3D-tulostusta.

Projekteissa opiskelijat pääsevät kasvattamaan osaamistaan hyvin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisten tavoitteiden kanssa. Joskus tehdään yhteistyörobottisovellus pienten kappaleiden kokoonpanolinjastolle, suunnitellaan konenäkösovellus hyvin tarkkaan kohteen dimensioiden mittaamiseen, simuloidaan ja suunnitellaan samalla uudelleen kokonaisen tehdassalin toiminta tai viedään humanoidirobotti peruskouluun opettamaan kotitaloutta. Jokainen projekti suunnitellaan, aikataulutetaan, toteutetaan ja dokumentoidaan kuin se tehtäisiin oikeasti työelämässä. Tämän lisäksi useissa projekteissa toteutetaan myös erilaisia kirjallisuuskatsauksia, teoreettista tarkastelua sekä riippumattomia teknologiavertailuja, jotka dokumentoidaan.  

Robotiikka Akatemian projektien tuloksia julkaistaan opiskelijoiden toimesta erilaisissa SAMKin kanavissa, pääsääntöisesti RoboAI-verkkosivustolla ja -YouTube-kanavalla. Tavoitteena on, että projektien tulokset saadaan mahdollisuuksien mukaan julkaistua avoimilla sivustoilla niin, että samanlaisten haasteiden ja kehittämiskohteiden kanssa painivat yritykset voivat hakea jutuista neuvoa ja osaavat sitä kautta kääntyä Robotiikka Akatemian puoleen, jos katsovat, että opiskelijaprojekti voisi auttaa heitäkin.  

Kenelle Robotiikka Akatemian opinnot sopivat? 

Robotiikka Akatemiassa opiskelu soveltuu erityisesti käytännön tekemisen kautta oppiville opiskelijoille. Robotiikka Akatemian filosofian mukaan on tärkeää, että opiskelijat saavat kokeilla, tehdä virheitä ja oppia niistä. Robotiikka Akatemiassa opiskelijoiden innovatiivisuus kehittyy ja heillä on mahdollisuus syventää osaamistaan haluamillaan alueilla jo opiskeluaikana. 

Mitä Robotiikka Akatemia antaa yrityksille? 

Yrityksille Robotiikka Akatemia antaa mahdollisuuden toteuttaa täsmäprojekteja uusilla teknologioilla, hyödyntää opiskelijoita kehittämisen apuna ja ulkoa päin katsojina. Robotiikka Akatemian kanssa yhteistyössä yritys voi myös toteuttaa ns. hidasta rekrytointia eli tutustua opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa jo opintojen aikana ja valita valmistuvista insinööreistä parhaiten yrityksen toimintaympäristöön sopivia osaajia. Vuoden 2021 loppuun mennessä Robotiikka Akatemiasta valmistuneista insinööreistä kaikki ovat valmistuneet tavoiteaikaan mennessä ja ovat menneet suoraan töihin teollisuuden automaatiotehtäviin. 

Nuori mies ruvaa jotain robottiin.
Lähikuvassa Mirka Leino.

Kiinnostuitko yhteistyöstä?

Yliopettaja
Mirka Leino
p. 044 710 3182
mirka.leino@samk.fi

Katso myös