Asiantuntijaprojektit

RoboAI:n sydämen muodostaa joukko da vinceja: keksijöitä, tieteilijöitä, visiönäärejä. Heille yritysten tuotekehityshaasteet ovat ratkaistavissa oleva koodi. Villistäkin ideasta syntyy käyttökelpoinen tuote tai toimiva prosessi.

Lähtökohtana asiakkaan tarve

Hyödynnä asiantuntijoiden osaamista

RoboAI tarjoaa automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyviä kehityspalveluita yrityksille, yhteisöille, sekä muille ulkopuolisille toimijoille. Asiakasprojektit räätälöidään tarvelähtöisesti, projektit viedään maaliin vauhdilla ja kunniakkaasti.

RoboAIn tutkijatiimit toimivat ulkoistettuna tuotekehitysosastona erityisosaamisenaan:

  • konenäköjärjestelmät
  • 3D simulaatiot
  • pelien hyötysovellukset
  • tekoälysovellukset
  • robotiikka

Onko yritykselläsi tarve kehittää ratkaisuja tai tuotteita? Pelkkä idea riittää, me kerromme miten idean voi toteuttaa.

Ota yhtettä!

Asiantuntijaprojekteissa sinua palvelee:

tutkimuspäällikkö Petteri Pulkkinen p. 044 710 3918

RoboAI:n asiantuntijat tekivät Sinituotteelle pilottisimulaation, jonka avulla yritys halusi selvittää optimaalisen robottiratkaisun linjastolleen kokoonpanopisteistä teippauskoneen läpi lavattavaksi. Simulaatioon perustuvan lavausrobotin avulla yritys säästi yli 100.000 euroa. 

Ulkoista T&K opiskelijavoimin

Robotiikka Akatemia ja Tekoäly Akatemia ovat Satakunnan ammattikorkeakoulun käytännön projektien tekemiseen ja konkreettiseen teknologiaosaamisen kasvattamiseen keskittyviä opetusmuotoja. Käytännössä akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa teknologiaprojekteissa.

Projektien aiheet tulevat yrityksiltä ja yhteisöiltä ja niillä on aina joku konkreettinen tarve eli projektien päätteeksi tarkoitus on aina saada aikaiseksi joku toimiva, asiakkaan tarpeisiin vastaava lopputulos. Se voi olla esim. robottisovellus, tuotannon simulaatio, tuotantosolun muokkaus tai teknologiatietopaketti.

Akatemioiden kanssa yhteistyössä toimivat yritykset voivat pitää niitä omana ulkoisena T&K-osastonaan. Akatemioille voi heittää tehtäväksi sellaisia projekteja, joihin omat resurssit eivät riitä tai joihin halutaan pirteitä näkemyksiä. Opiskelijoiden ajattelu on monesti hyvin erilaista ja se mahdollistaa asioiden katsomisen ihan toisesta näkökulmasta. Opiskelijoille kannattaakin antaa tehtäväksi täsmäprojekteja, jotka voidaan rajata tarkasti ja joissa uuden teknologian tuntemus voi tuottaa täysin uudenlaisia tuloksia.

 

Pepper labrassa.
Tytöt kuvaavat mobiilirobottia.

Case: Mobiilirobotti Kodin Terrassa

Robotiikka Akatemian opiskelijat saivat toimeksiannon Satakunnan Osuuskaupalta: Porin Kodin Terraan, asiakkaita opastavan robotin. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa mobiilirobottisovellus, jonka avulla asiakas voi kysyä tietyn tuotteen sijaintia Kodin Terran remontoidussa kaupassa ja jonka jälkeen mobiilirobotti saattaa asiakkaan oikeaan hyllyväliin.

Robotiikka Akatemian opiskelijat käyttivät Omronin mobiilirobottia ja sen ympärille rakennettiin sovellus. Omronin mobiilirobotti soveltuu hyvin esimerkiksi rutiininomaisiin materiaalien siirtelyihin. Mobiilirobotti kartoittaa ympäristönsä ja pystyy sen jälkeen navigoimaan siellä itsenäisesti. Robotti voidaan ohjelmoida myös kommunikoimaan reittipisteillään. Robotissa on laser tunnistimet, joiden avulla se pystyy kiertämään sen eteen tulevat ihmiset tai muut esteet.

Asiakkaita varten robottiin kiinnitettiin teline, jossa oli tabletti. Tabletin kautta asiakkaat pystyivät valitsemaan haluamansa tuotekategorian (esim. laminaatit) ja sen jälkeen robotti lähti opastamaan asiakasta oikeaan paikkaan. Tilaaja toivoi käyttöliittymästä yksinkertaisen ja selkeän näköisen. Opiskelijat tekivät nämä toiveet silmällä pitäen aloitussivun, tuotteidenhakusivun sekä ohjesivun. Lisäksi tehtiin sivu, joka kertoi reaaliaikaisesti mihin robotti on matkalla ja milloin se on perillä.