Akatemiat

SAMKin Robotiikka Akatemia ja Tekoäly Akatemia ovat uusi tapa opiskella. Soveltuvuus Akatemian opiskelijaksi testataan henkilökohtaisessa haastattelussa. Perinteisen luokka- tai verkko-opetuksen sijaan opiskelijat oppivat työskentelemällä yritysten todellisten automaatioon, robotiikkaan ja tekoälyyn liittyvien ongelmien sekä kehityshankkeiden parissa. Akatemiat ovat RoboAI:n osaajahautomoita ja valmistavat opiskelijoita suoraan työelämän tarpeisiin.

ROBOTIIKKA AKATEMIA

Vuoden 2018 menestystarina

SAMK otti käyttöön akatemiamallin syksyllä 2017 käynnistämällä tutkintoon johtavan Robotiikka Akatemian. Ensimmäisen vuoden aikana on toteutettu yli 30 erilaista ja erilaajuista projektia. Akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat opintonsa työskentelemällä erilaisissa todellisissa teknologiaprojekteissa. Robotiikka Akatemiaan voivat hakeutua sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone- ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijat sekä tietojenkäsittelyn tradenomiopiskelijat.

Akatemiat toimivat yritysten ja opiskelijoiden törmäyttäjänä tarjoamalla sekä uusia opiskelutapoja käytännönläheisille opiskelijoille että yrityksille mahdollisuuksia toteuttaa teknologiaprojekteja yhdessä opiskelijoiden kanssa. Malli mahdollistaa innovatiivisten ja tuoreiden näkökulmien löytymisen sekä uuden teknologiaosaamisen siirtymistä yrityksiin mahdollisimman helposti hyödynnettävässä muodossa.

Projektien aiheet tulevat suoraan alueen yrityksiltä ja yhteisöiltä ja niillä on aina joku konkreettinen tarve eli projektien päätteeksi tarkoitus on aina saada aikaiseksi jokin toimiva, asiakkaan tarpeisiin vastaava lopputulos. Se voi olla esimerkiksi robottisovellus, tuotannon simulaatio, tuotantosolun muokkaus tai teknologiatietopaketti.

Pepper labrassa.

"Kouluttamalla opiskelijoita käytännönläheisesti, suoraan yritysten tarpeiden pohjalta, rakennamme alueen robotiikkaan liittyvää osaamispääomaa ja Akatemian hitaan rekrytoinnin avulla varmistamme työvoiman saatavuuden yrityksiin. Suuri osa opiskelijoista haluaa jäädä opiskelupaikkakunnalleen myös töihin, joten on tärkeää, että heillä on alueen yrityksiä palvelevaa osaamista."

Mirka Leino, Robotiikka Akatemian yliopettaja ja automaation tutkimusryhmän vetäjä

Tekoäly Akatemia

Tekoäly Akatemia keskittyy tulevaisuuden tekoälyosaamisen kehittämiseen 

Tekoäly Akatemia on erittäin käytännönläheinen opiskelutapa. Akatemiaopintoihin valitut opiskelijat suorittavat osan opinnoistaan työskentelemällä erilaisissa todellisissa ohjelmointiin ja tekoälyyn liittyvissä teknologiaprojekteissa. Projektien aiheet tulevat alueen yrityksiltä sekä yhteisöiltä ja niillä on aina joku konkreettinen tarve.

Ensisijainen tavoite on, että opiskelija ottaa vastuuta oman oppimisensa kehittämisestä, oppii toimimaan tiiviissä yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä osana yritysten kehittämisprojekteja. Projektin edetessä niin budjetointi, projektitoiminnan vaiheet, kommunikointitavat kuin yrityksen toimintatavatkin tulevat tutuiksi. Käytännön tekeminen ja todellisten haasteiden selvittäminen kehittävät opiskelijoiden innovatiivisuutta, kun he näkevät asioita lähempää ja pääsevät kokeilemaan rajojaan.

Soveltuvuus Tekoäly Akatemian opiskelijaksi testataan henkilökohtaisessa haastattelussa. Tekoäly Akatemiaan voi hakea tietojenkäsittelyn sekä sähkö- ja automaatiotekniikan IT-suuntautumisen valinneet opiskelijat. Valitut opiskelijat aloittavat akatemiaopiskelun toisena opintovuotenaan. Akatemian opiskelijavalinnassa painotetaan ryhmätyökykyä, innokkuutta, käytännönläheisyyttä ja harrastuneisuutta, jotta voidaan vastata mahdollisimman kattavasti työelämän tarpeisiin. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna Akatemiat hyödyntävät työn opinnollistamista, projektioppimista sekä tutkivan oppimisen opetusmenetelmiä. Hyvä hakija on kiinnostunut ja innostunut tekoälystä, motivoitunut sekä sosiaalinen tiimityöskentelijä.

Opinnot sisältävät muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: Computational Intelligence, data-analytiikka sekä koneoppiminen.